คำถามที่พบบ่อย


 

Q :  การขอเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นสำนักงานและ/หรืออื่นๆ ที่มิใช่การประกอบการร้านค้า(มิใช่กิจกรรมเชิงพาณิชย์) ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะต้องทำอย่างไร?
A :  ท่านสามารถแจ้งความประสงค์โดยตรงได้ โดยการส่งจดหมาย จ่าหน้าซองเรียน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โดยระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการขอเช่าใช้พื้นที่ เจ้าหน้าที่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทำการในการตอบกลับ

 

Q :  ต้องการขายสินค้า และ/หรือ เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะต้องทำอย่างไร?
A :  เนื่องจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) ให้สัมปทานการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ให้กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ดังนั้น ท่านสามารถติดต่อเพื่อดำเนินกิจการของท่านได้โดยตรง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-8888

 

Q :  ขอเช่าพื้นที่ บริเวณอาคารสำนักงาน (AOB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะต้องทำอย่างไร?
A :  ท่านสามารถเข้าชมตามลิ้งค์นี้ เพื่อรับทราบรายละเอียดต่างๆ http://www.suvarnabhumiairport.com/business_customer_area_rent_th.php

 

Q :  หากสนใจลงสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรทำอย่างไร?
A :  เนื่องจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ให้สิทธิกับเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยแยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. สื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งกล่องไฟ (Light Box) ป้ายภาพนิ่งติดผนังอาคาร (Wall paper) ภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร.0-2134-8888 ต่อ 5582-6 หรือ อีเมลล์ piyawan_n@kingpower.com 2. สื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งบนรถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร.0-2134-8888 ต่อ 5582-6 หรือ อีเมลล์ piyawan_n@kingpower.com 3. ให้บริการจัดวางนิตยสารและหนังสือพิมพ์ภายในห้องผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ หจก. เอ็ม พี พี พลัส (ไทยแลนด์) โทร. 0-2738-7119 4. สื่อโฆษณาประเภทจอ LED  ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ บริษัท แอลอีดี แอดวานซ์ จำกัด โทร : 02-987-9944 ต่อ 2902 5. สื่อโฆษณาประเภทจอ LCD เหนือเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ขาเข้า ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด โทร. 0-2308-0999 6. สื่อโฆษณาประเภทจอ LCD บนสายพานรับกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ บริษัท ทริปเปิ้ล เพลย์ จำกัด โทร.0-2736-3535 7. สื่อโฆษณาผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เนทเวิร์ค จำกัด โทร.0-2936-3205 ต่อ 110

 


Q :  สำหรับสายการบินใหม่ เอกสารสำคัญที่จะต้องมี ก่อนการขอเช่าใช้พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีดังนี้
A :  1.ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate) 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (License of Trade of Aviation)

 

Q :  ถ้าสายการบินใหม่ที่ไม่ได้เป็นเที่ยวบินประจำ และสายการบินเช่าเหมาลำจำเป็นต้องทำข้อตกลงการใช้ทรัพย์สิน บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยหรือไม่? และวิธีการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบินจากสายการบินเป็นอย่างไร?
A :  หากไม่ใช่สายการบินที่มีเที่ยวบินประจำ จะไม่ต้องทำข้อตกลงการใช้ทรัพย์สิน บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว เนื่องจากสายการบินจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดก่อนทำการบินทุกเที่ยวบิน

 

Q :  การจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ ใช้เวลาดำเนินการเท่าไร?
A :  กรณีเอกสารประกอบการทำสัญญาครบถ้วน จะดำเนินการเสร็จภายใน 30 วัน

 

Q :  กรณีของหาย ต้องติดต่อหน่วยงานใด?
A :  ท่านสามารถติดต่อแจ้ง-รับของหายได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2132-1880 หรือ baggage.services@airportthai.co.th

 

 

 

  • เสียมราฐ (Siem Reap)...
    เสียมราฐ          เสียมราฐ หรือคนท้องถิ่นจะเรียกว่า เสียมเรียบ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญอยู่ 314 กิโลเมตร ใช้เว...
  • U-Center : สนามบินสุวรรณภูมิ...
    ยูเซ็นเตอร์เป็นอาคารพาณิชย์ที่ได้พัฒนาพื้นที่ชั้นบนเป็นหอพักนิสิต  พื้นที่ด้านล่างเป็นร้านค้า  โดยแบ่งให้มีพื้นที่ส่วนกลาง ลานเอนก...
  • ฌีมทรีย์ (ประจวบคีรีขันธ์)...
        ฌีมทรีย์ (ประจวบคีรีขันธ์)         ณีมทรีส์ มีความหมายว่าต้นสะเดา เป็นอีกหนึ่งร้านน้องใหม่ของหัว...