ธุรกิจและการลงทุน

กิจกรรมเชิงพาณิชย์
ข่าวกิจกรรมเชิงพาณิชย์
 
     
การดำเนินการด้านสัญญา
การจัดทำสัญญา
การเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญของสัญญา
 
     
การลงทุนในพื้นที่เพื่อการพัฒนา
     โครงการศุนย์กลางธุรกิจท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิเพื่อ เป็นศุนย์กลางธุรกิจที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว
 
การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนพัฒนาระยะที่ 2 เพื่อเตรียมรองรับผู้โดยสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

 

  • เสียมราฐ (Siem Reap)...
    เสียมราฐ          เสียมราฐ หรือคนท้องถิ่นจะเรียกว่า เสียมเรียบ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญอยู่ 314 กิโลเมตร ใช้เว...
  • U-Center : สนามบินสุวรรณภูมิ...
    ยูเซ็นเตอร์เป็นอาคารพาณิชย์ที่ได้พัฒนาพื้นที่ชั้นบนเป็นหอพักนิสิต  พื้นที่ด้านล่างเป็นร้านค้า  โดยแบ่งให้มีพื้นที่ส่วนกลาง ลานเอนก...
  • ฌีมทรีย์ (ประจวบคีรีขันธ์)...
        ฌีมทรีย์ (ประจวบคีรีขันธ์)         ณีมทรีส์ มีความหมายว่าต้นสะเดา เป็นอีกหนึ่งร้านน้องใหม่ของหัว...