AOT SKYLANE , AOT BIKE LANE

 


 

ความเป็นมา

            เนื่องจากที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ได้มีผู้มาขับขี่จักรยานออกกำลังกายจำนวนมาก โดยใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณถนนสุวรรณภูมิสาย 3 ที่เป็นช่องทางเข้า-ออก ทสภ. ด้านทิศใต้เชื่อมต่อถนนบางนา-ตราด ซึ่งการใช้เส้นทางขับขี่จักรยานร่วมกับยานพาหนะอื่นๆ ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและเป็นอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทสภ. จึงเห็นว่า ควรดำเนินการปรับปรุงถนนรอบเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของ ทสภ. และพื้นที่ว่างเปล่า

เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางขับขี่จักรยานโดยเฉพาะ เพื่อให้มีความปลอดภัย เหมาะกับการออกกำลังกายของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การบริการของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

มกราคม 2557 เริ่มปรับปรุง

            จากนโยบายการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว ทสภ. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมความยาวประมาณ 23.5 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 4.8 เมตร ให้เป็นเส้นทางสำหรับขี่จักรยานโดยเฉพาะ โดยมีการออกแบบให้เป็นเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่จักรยาน ซึ่งการปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมให้เป็นเส้นทางจักรยานในครั้งนี้ ทสภ. ได้ทำการฉาบผิวถนนด้วยยางพารา เพื่อให้ได้ผิวทางที่เรียบและเหมาะสมกับล้อและยางของยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งมีความสามารถต้านทานการลื่นไถลและมีความคงทนสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ นอกจากนี้ยังป้องกันน้ำซึมด้วย พร้อมกับมีการทาพื้นผิวถนนด้วยสีเขียวอ่อน เพื่อช่วยการมองเห็นในเวลากลางคืน ซึ่งการนำยางพารามาใช้ในครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ ทสภ. ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบเขื่อนดินดังกล่าวให้เป็นเส้นทางจักรยานในช่วงระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้งบประมาณปรับปรุงทั้งสิ้นประมาณ 29.643 ล้านบาท

 


 

23 มีนาคม 2557 ทดลองเปิดใช้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เปิดให้ทดลองใช้เส้นทางจักรยานตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2557 โดยกำหนดช่องทางเข้า-ออก เพียงช่องทางเดียวที่บริเวณด้านทิศใต้ใกล้กับถนนทางเข้า-ออกบางนา-ตราด และมีการกำหนดกฎกติกาสำหรับผู้ขี่จักรยาน เช่น การกำหนดให้ผู้ขับขี่ขับวนทางขวาตามเข็มนาฬิกาเพียงทางเดียว (One Way)

ห้ามขี่จักรยานแข่งกัน ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอลเข้าไปในเส้นทางจักรยานอย่างเด็ดขาด และต้องช่วยกันรักษาความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้ ทสภ. ได้เปิดให้ใช้เส้นทางจักรยานตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดย ทสภ. ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำการตรวจตราและรักษาความปลอดภัยเส้นทางจักรยานทุกๆ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี ศูนย์รักษาความปลอดภัย ทสภ. โทร 0 2132 4000 ที่เปิดรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 

 

จัดทำลู่วิ่งออกกำลังกายและปั่นจักรยานระยะสั้น

20 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

            หลังจากเปิดทดลองใช้เส้นทางจักรยาน ทสภ.ได้ไม่นาน เส้นทางจักรยาน ทสภ.ได้เป็นที่รู้จักและนิยมของบรรดานักปั่นจักรยานทั้งมือเก่าและมือใหม่ในนามของ สนามเขียว สวรรค์ของนักปั่น โดยมีผู้รักการปั่นจักรยานได้ให้ความสนใจเข้ามาขี่จักรยาน ทสภ. จำนวนมาก โดยในวันธรรมดาเฉลี่ย 600 คนต่อวัน สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์เฉลี่ยมากถึงวันละ 7,000 คน/วัน และเพื่อให้ผู้รักการปั่นจักรยานได้รับความสะดวกในการใช้บริเวณที่ เส้นทางจักรยาน ทสภ.ในการขับ ทสภ. จึงมีการปรับเปลี่ยนช่องทางเข้า-ออกเส้นทางจักรยานมาอยู่ที่จุดใหม่ซึ่งอยู่ช่องทางเข้า-ออก ทสภ. ด้านทิศเหนือเชื่อมต่อถนนลาดกระบัง-อ่อนนุช บริเวณฝั่งตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 นอกจากนี้ ทสภ. ได้มีการปรับปรุงพื้นที่จอดรถในบริเวณดังกล่าว

เพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 600 คัน รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม อาทิ ลู่วิ่งออกกำลังกาย และลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อรองรับผู้ที่ขี่จักรยานระยะสั้นๆ ที่ไม่สามารถขี่จักรยานได้ครบวงรอบ 23.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ได้จัดให้มีห้องสุขา และไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงในช่วง สิงหาคม-กันยายน 2557 ใช้งบประมาณในการปรับปรุงประมาณ 2.994 ล้านบาท และได้มีพิธีเปิดเส้นทางจักรยาน ทสภ. อย่างเป็นทางการตามโครงการคืนความสุขให้ประชาชนด้วยเส้นทางจักรยานทั่วไทย ณ ทสภ. ที่บริเวณช่องทางเข้า-ออกเส้นทางจักรยาน ทสภ.ใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในพิธีเปิดได้จัดกิจกรรมมอบจักรยานแก่โรงเรียนโดยรอบ ทสภ. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการขี่จักรยานด้วย
 


 

ยกระดับลู่ปั่นจักรยานรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นสนามปั่นจักรยานมาตรฐานสากลระดับโลก
 


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลู่ปั่นจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อยกระดับลู่ปั่นจักรยานรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้เป็นสนามปั่นจักรยานมาตรฐานสากลระดับโลกที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และขยายเวลาให้บริการ เพื่อเป็นสนามปั่นกลางคืนแห่งแรกของไทย พร้อมเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มผู้มาใช้บริการได้มากขึ้น ทั้งนักปั่นมืออาชีพ และนักปั่นมือใหม่
 

 

“ปั่นส่งท้ายสนามเขียว”

เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมจัดงาน   “ปั่นส่งท้ายสนามเขียว”   ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักปั่น เพื่อมาร่วมเก็บความทรงจำการมาปั่นที่สนามแห่งนี้ในโฉมเดิมก่อนที่จะได้เห็นโฉมใหม่ในอีก 4 เดือนข้างหน้า ที่จะมีการพัฒนาคุณภาพของลู่ปั่นรอบนอกด้วยการปรับพื้นผิวใหม่ ตลอดระยะทาง 23.5 จุดพักพร้อมห้องน้ำ จัดสร้างลู่ปั่นจักรยานรอบในเพิ่มเติมจาก 800 เมตร เป็น 2 กิโลเมตร ติดตั้งป้ายกฎ กติกาและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในบริเวณลู่ปั่นจักรยาน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ขี่จักรยาน เช่น ระบบกล้องวงจรปิด และระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบตลอดระยะทางของลู่ปั่นจักรยานรอบนอก เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ในเวลากลางคืน โดยขยายช่วงเวลาเปิดบริการถึง 22.00 น. และมีการใช้เทคโนโลยี RFID ในระบบลงทะเบียนผู้ปั่นจักรยานและการตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกเพื่อความสะดวกในการใช้สนามและเป็นระบบช่วยดูแลความปลอดภัยให้นักปั่นอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้น ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานพยาบาล และใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

            ขบวน “ปั่นส่งท้ายสนามเขียว” ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานคือ นายประสงค์ พูนธเนศ และ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ตัวแทนสมาคมและชมรมนักปั่นจักรยานต่าง ๆ รวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษ อาทิ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ , เจนสุดา ปานโต และหวานหวาน-อรุณณภา พาณิชจรูญ หรือฉายา “นางฟ้านักปั่น” มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ปั่นนัดพิเศษครั้งนี้ พร้อมกับนับถอยหลังรอคอยลู่ปั่นจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโฉมใหม่ในอีก 4 เดือนข้างหน้า

           ทั้งนี้ โครงการลู่ปั่นจักรยานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.ที่มุ่งสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีต่อประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Bike.SCB ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งใจที่จะนำไปสานต่อสำหรับโครงการอื่นๆในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในอนาคต ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะสร้างให้ประชาชนในเมืองไทยได้ตระหนักและรับรู้ถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน

 

โครงการลู่ปั่นจักรยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่พร้อมให้บริการตุลาคมนี้ 

เราสร้างลู่... ให้คุณสร้างชื่อ


เราสร้างลู่... ให้คุณสร้างชื่อ

ขอเชิญนักปั่นจักรยานทุกท่าน มาร่วมตั้งชื่อใหม่ให้ลู่ปั่นจักรยานสุวรรณภูมิ (สนามเขียว)

ชื่อที่ได้รับการโหวตสูงสุด จะได้รับรางวัลจักรยานตามใจคุณ มูลค่าไม่เกิน 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

กติกาการร่วมสนุก

1.   เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail พร้อมเสนอชื่อใหม่ของลู่ปั่นจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งมาที่ contact@bike.scb

2.   เสนอชื่อลู่ปั่นจักรยานได้ 1 ชื่อ ต่อ 1 ท่าน (ความยาวชื่อไม่ควรเกิน 5 คำ)

3.   ร่วมส่งชื่อลู่ปั่นจักรยานได้ตั้งแต่วันที่ 14-23 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกชื่อที่เข้ารอบ จำนวน 3 ชื่อ จากรายชื่อที่ส่งมาทั้งหมด  (โดยหากชื่อลู่ปั่นจักรยานที่ส่งมานั้นซ้ำกัน ผู้ที่ส่งมาก่อนจะได้รับสิทธิก่อน)

4.   ชื่อลู่ปั่นจักรยานที่เข้ารอบ 3 ชื่อสุดท้าย จะถูกตัดสินด้วยการโหวตจากประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2558  ผ่านทาง 
http://social.scbthailand.com/quiz/bikelanename

5.  ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตชื่อลู่ปั่นจักรยานได้ 1 โหวต ต่อ 1 ท่าน

6.  ประกาศผลรางวัลชื่อลู่ปั่นจักรยานที่ได้รับการโหวตสูงสุด วันที่ 23 กันยายน 2558 ผ่านทาง  www.airportthai.co.th/bikelane และ  www.bike.scb

7. ผู้ที่เสนอชื่อลู่ปั่นจักรยานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จะได้รับรางวัล จักรยานตามใจคุณ มูลค่าไม่เกิน 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

ข้อมูลโครงการปรับปรุง ลู่ปั่นจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 •  Flow หรือ การปั่นได้อย่างไม่ติดขัด หรือ ความลื่นไหล คือ หัวใจหลักของการออกแบบสนามปั่น
 •  ระยะทางทั้งหมดของลู่รอบนอก คือ 23.5 ก.ม.
 • สีของลู่ปั่นจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า เพื่อความสบายตาในการปั่นจักรยานและตัดกับพื้นหญ้าที่เป็นไหล่ทางเพื่อความปลอดภัย
 • เมื่อปรับปรุงลู่ปั่นเสร็จจะสามารถปั่นในเวลากลางคืนได้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ช่วยให้การปั่นสะดวกขึ้น เพลิดเพลินขึ้น
 • 1 ใน 5 เส้นทางจักรยานในท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลก จากการรายงานของ CNN

 

หมายเหตุ:

 • คณะกรรมการจะคัดเลือกชื่อที่เข้ารอบจำนวน 3 ชื่อจากรายชื่อที่ส่งมาทั้งหมด ในวันที่ 25 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลไปเพื่อนัดหมายการรับรางวัลหลังจากประกาศรางวัลแล้ว ตามข้อมูลที่ส่งมาทาง E-mail
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย (ปัจจุบันเท่ากับ 5% ของมูลค่าของรางวัล) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใด
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องอนุญาตให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ นำชื่อลู่ปั่นจักรยานที่ได้รับรางวัลไปตั้งเป็นชื่อลู่ปั่นจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะไม่เพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว 
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ มีสิทธินำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภาพและเสียง และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่น หรือกับบุคคลอื่นได้ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ เห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
 • กิจกรรมนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทาง Facebook ทั้งสิ้น
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรางวัล และยกเลิกกิจกรรมนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

 

อัพเดทสนาม ตามติดความเคลื่อนไหว ตอนที่ 1

 

การใช้งานสายรัดข้อมือ "SNAP"