การยกป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร

 

การยกป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร

         สำหรับท่านที่มารอรับผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีความประสงค์จะยกป้ายชื่อผู้โดยสารหรือชื่อองค์กร สามารถแสดงความจำนงโดยการลงทะเบียน ณ จุดบริการบริเวณชั้น 2 บริเวณประตู 3 - 4  

         ทั้งนี้ การลงทะเบียนกับทางท่าอากาศยาน เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

 

 

  • ฟินสุดใจ ไปขอนแก่น ดินแดนดังภาคอีสาน ต้องมาทำให้ได...
    "ขอนแก่น" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความครึ...
  • Mount Usu (Japan)...
       Mount Usu (Japan)     ทุกครั้งเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งที่ฉายวาบขึ้นมาในความคิดก็คือ ภูเขาไฟ ซึ่งบาง...
  • ป้อมแผลงไฟฟ้า : สนามบินสุวรรณภูมิ...
       ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่...