การยกป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร

 

การยกป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร

         สำหรับท่านที่มารอรับผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีความประสงค์จะยกป้ายชื่อผู้โดยสารหรือชื่อองค์กร สามารถแสดงความจำนงโดยการลงทะเบียน ณ จุดบริการบริเวณชั้น 2 บริเวณประตู 3 - 4  

         ทั้งนี้ การลงทะเบียนกับทางท่าอากาศยาน เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

 

 

  • ดานัง...
      ดานัง           ดานัง เป็นเมืองท่าสำคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีน...
  • พระปฐมเจดีย์ (นครปฐม)...
          พระปฐมเจดีย์  (นครปฐม) พระปฐมเจดีย์           แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ใกล...
  • Damnoensaduak Floating Market and Samphran Elephan...
       ตลาดน้ำดำเนินสะดวก + ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน รายการทัวร์ • รถรับจากโรงแรมในกรุงเทพฯ เพื่อออกเดินทางไปยัง ...