ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบริการทางการแพทย์ไว้คอยรับรองท่านทั้งในด้านการให้บริการการรักษาและให้คำปรึกษา ซึ่งท่านสามารถขอรับการเข้าใช้บริการได้ ณ จุดบริการ

ศูนย์รักษาพยาบาล

 

       ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบริการทางการแพทย์ไว้คอยรับรองท่านทั้งในด้านการให้บริการการรักษาและให้คำปรึกษา ซึ่งท่านสามารถขอรับการเข้าใช้บริการได้ ณ จุดบริการ

 

 

บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

          ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เตรียมจุดบริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้รองรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ถึง 2 หน่วยงานได้แก่ ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) และ ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย โรงพยาบาลสมิติเวช รวมทั้งหมด 3 จุด

 

1.ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.)

  • ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ด้านทิศตะวันออก (นอกตัวอาคาร) เปิดบริการในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
  • ชั้น 2 สะพานเทียบเครื่องบิน D เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

2.ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย โรงพยาบาลสมิติเวช

  • ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร บริเวณประตู 3 เปิดบริการในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 17:00 น. – 08:00 น.

 

ติดต่อฉุกเฉิน โทร. 02-132-7777

 

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์

               ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ อยู่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ 

 

1.ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

                โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลแห่งแรกจากโรงพยาบาลกว่า 800 แห่งทั่วประเทศไทยที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation-HA)  พร้อมรถรับส่งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ ฟรี

 

  • ชั้น 2 ประตู 10 เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 น. - 23:00 น. โทร.02-134-6598

 

2. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ

           โรงพยาบาลกรุงเทพ สถานบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์กับท่าน พร้อมรถรับส่งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ ฟรี
 

  • ชั้น 2 ประตู 5 เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 น. - 23:00 น. โทร.02-755-1771

 

Boots Pharmacy

ที่ตั้ง:

• ชั้น2 ระหว่างทางเข้าหมายเลข 2-3
• ชั้น2 ต้นสะพานเทียบเครื่องบิน A (พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น)
• ชั้น3 ช่วงกลางของอาคารผู้โดยสาร
• ชั้น4 ต้นสะพานเทียบเครื่องบิน A (พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น)
• ชั้น4 ต้นสะพานเทียบเครื่องบิน G (พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น)
• ชั้น4 ทิศใต้ของเคาน์เตอร์เช็คอินแถว R