บริการไปรษณีย์

 

ไปรษณีย์

บริการไปรษณีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 1. จดหมาย
 2. ของตีพิมพ์
 3. ไปรษณียบัตร
 4. พัสดุย่อย
 5. พัสดุไปรษณีย์
 6. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS บริการพิเศษสามารถใช้ร่วมกับบริการหลัก ดังนี้
  - ลงทะเบียน
  - ตอบรับ
  - นำจ่ายด่วน
  - รับประกัน

 

บริการการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 1. ธนาณัติในประเทศ
 2. ธนาณัติระหว่างประเทศ (เปิดให้บริการเฉพาะบางประเทศ)
 3. บริการโอนเงินระหว่างประเทศ Western Union
    เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี)
 4. ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ในประเทศ

 

บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไปรษณีย์

 1. จำหน่ายแสตมป์ทั่วไป และ แสตมป์สะสม
 2. จำหน่ายกล่อง , :ซอง , วัสดุหุ้มห่อ , และสินค้าไปรษณีย์ที่ระลึก
 3. ให้บริการหุ้มห่อสิ่งของ
 4. ให้บริการรับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ต่างๆ (Pay at Post) ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์ , บัตรเครดิต ฯลฯ
 5. จำหน่ายรหัสบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือระบบ AIS , DTAC , TRUE

 

สิ่งของที่ต้องห้ามในการฝากส่ง

 1. เงิน , ทอง ,ธนบัตร หรือสิ่งของที่มีค่าแทนตัวเงิน
 2. ของมีคม เช่น มีด , กรรไกร หากฝากส่งต้องหุ้มห่อให้มิดชิด
 3. สิ่งมีชีวิต และสัตว์สต๊าฟ
 4. สิ่งเสพติดให้โทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท
 5. สิ่งของที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ , ครีม ,เจล และหรือสิ่งของที่มีส่วนผสมของน้ำ เช่น ยาหม่อง
 6. วัตถุมีพิษ เช่นสารระเหย , สารเคมีต่างๆ
 7. วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมัน , แก๊สกระป๋อง ,  สเปรย์ , ไฟแช็คแก๊ส
 8. อาวุธปืน , กระสุนปืน
 9. พระพุทธรูป หรือศิลปวัตถุ ที่ผลิตในประเทศไทย (ต้องมีหนังสืออนุญาตจากกรมศิลปากร)
 10. ยา (เข้าได้เฉพาะบางประเทศ)
 11. สิ่งของต้องห้ามนำเข้าที่กำหนดจากประเทศปลายทาง

 

 ที่ตั้ง

 1. อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร (แถว W)

    เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
    โทร. 02-134-4305 แฟ็กซ์ 02-134-4306