ห้องสูบบุหรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พุทธศักราช 2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2553 จึงได้มีการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ไว้ ซึ่งพื้นที่อาคารผู้โดยสารในส่วนภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วย และในส่วนพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ด้วยเช่นกัน แต่สามารถจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะได้

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้มีการยกเลิกห้องสูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2553 สำหรับในส่วนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศยังคงมีห้องสูบบุหรี่ ในบริเวณชั้น2 ของอาคารเทียบเครื่องบิน C,D.E,F,G จำนวน 18 ห้อง 
 

ห้องสูบบุหรี สนามบินสุวรรณภูมิ
ห้องสูบบุหรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ห้องสูบบุหรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ
ห้องสูบบุหรี่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 


 ที่ตั้ง ห้องสูบบุหรี่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • อาคารผู้โดยสารไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ จึงได้จัดพื้นที่ให้บริเวณนอกอาคารชานชาลาชั้น 2 และ 4
 • บริเวณสะพานเทียบเครื่องบินระหว่างประเทศ C,D,E,F,G
   

ชั้น4

 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 2-3
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 3-4
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 5-6
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 6-7
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 7-8
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 8-9
   

ชั้น3

 • ไม่มีห้องสำหรับผู้สูบบุหรี่
   

ชั้น2

 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 1-2
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 2-3
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 3-4
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 5-6
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 6-7
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 7-8
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 8-9
 • สะพานเทียบเครื่องบิน C - ประตูขึ้นเครื่อง C1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน C - ประตูขึ้นเครื่อง C2A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน C - แนวทางเดินฝั่งตะวันออก(ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน C - แนวทางเดินฝั่งตะวันตก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน D - ประตูขึ้นเครื่อง D1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน D - ประตูขึ้นเครื่อง D8A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน D - แนวทางเดินฝั่งตะวันออก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน D - แนวทางเดินฝั่งตะวันตก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน E - ประตูขึ้นเครื่อง E1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน E - ประตูขึ้นเครื่อง E2A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน E - แนวทางเดินฝั่งตะวันออก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน E - แนวทางเดินฝั่งตะวันตก (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน F - ประตูขึ้นเครื่อง F1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน F - ประตูขึ้นเครื่อง F2A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน F - แนวทางเดินฝั่งเหนือ (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน F - แนวทางเดินฝั่งใต้ (ขาเข้า)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน G - ประตูขึ้นเครื่อง G1A (ขาออก)
 • สะพานเทียบเครื่องบิน G - แนวทางเดิน (ขาเข้า)
   

ชั้น1

 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 3-4
 • ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้าหมายเลข 7-8


ชั้น B 

 • ไม่มีห้องสำหรับผู้สูบบุหรี่
 • พุกาม...
    พุกาม           พุกามเป็นเมืองในประเทศพม่า เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณพุกาม เป็นอาณาจักรแห่งแรกใน...
 • Purr Cat Cafe Club (กรุงเทพมหานคร)...
     Purr Cat Cafe Club (กรุงเทพมหานคร) เดี๋ยวนี้ร้านคาเฟ่นั่งเล่นใช่ว่าจะให้ลูกค้ามานั่งแค่ชิลล์ๆกับบรรยากาศร้าน ละเลียดความอร...
 • ร้านปูเป็น ซีฟู้ด...
  ร้านปูเป็น ซีฟู้ด (ชลบุรี)   ที่อยู่ : ริมทะเลพัทยา เปิด : ทุกวัน 10.00 – 22.00 น.       ...