บริการรับฝากสัมภาระ สนามบินสุวรรณภูมิ

บริการรับฝากสัมภาระ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

บริการรับฝากกระเป๋า

โทร 0-2134-7795-6

 

 

 

ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการรับฝากกระเป๋า ชั้น 2 บริเวณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า , ห้องสายพานรับกระเป๋า และ ชั้น 4 บริเวณ ห้องโถงผู้โดยาสารขาออก หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน Q

*อัตราค่าบริการ 100 บาท / ชิ้น / วัน

เงื่อนไขในการรับฝากกระเป๋า

• จุดรับฝากจะออกใบเสร็จให้ลูกค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนบันการฝาก

• ฝากกระเป๋าราคา 100 บาท/ชิ้น/วัน
• ฝากไว้เกิน 24 ชม. คิดเพิ่ม 50 บาททุกๆ 12 ชม. ถัดไป
• สัมภาระฝากเกิน 3 เดือน (90 วัน) คิดเพิ่มวันละ 200
• รับฝากเฉพาะสัมภาระที่อยู่ในสภาพดีและไม่รับฝากของมีค่า
• สัมภาระฝากไว้เกิน 6 เดือน (180 วัน) จะถูกยึดเป็นของจุดรับฝากกระเป๋า
• ส่งคืนรายการสินค้าให้เฉพาะลูกค้าหรือตัวแทนที่มีเอกสาร อาทิบัตรประชาชน, พาสปอร์ต หรืออื่นๆ
• สัมภาระที่ถูกห่อจะถูกเปิดออกและตรวจสอบการรับฝาก

 

 Tip:  ที่นี่ยังมีบริการรับฝากสัมภาระที่ราคาถูกที่สุดในสนามบินสุวรรณภูมิอย่าง AIRPORTELs อีกด้วย คลิก!