บริการโทรศัพท์มือถือ

 

Mobile phone

1. True บริเวณชั้น 2 Gate 4 โทร.02-647-2310


 

 

2. AIS บริเวณชั้น 2 Gate 7 โทร.02-134-1395-9

3. Dtac บริเวณชั้น 2 Gate 7 โทร.02-134-1387-8