เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 
 
 

            เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีให้บริการผู้โดยสารหลายจุดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร โดยจะมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หลัก อยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณประตู 5 - 6 ติดต่อได้ที่ โทร.02-132-1888

 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูล มีจำนวน 10 เคาน์เตอร์ ได้แก่

ภายในอาคารผู้โดยสาร
   ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณประตู 3 และบริเวณประตู 5 - 6
   ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณประตู 3 - 4 และบริเวณประตู 7 - 8

ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน
   ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 จุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน A และ B
   ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องบิน ด้านทิศตะวันออก
   ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D
   ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณจุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน E, F, G
   ห้องพักผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ด้านทิศตะวันออก
   ห้องพักผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ด้านทิศตะวันตก
 
 
 
 
 
 
  • ฟินสุดใจ ไปขอนแก่น ดินแดนดังภาคอีสาน ต้องมาทำให้ได...
    "ขอนแก่น" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความครึ...
  • Mount Usu (Japan)...
       Mount Usu (Japan)     ทุกครั้งเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งที่ฉายวาบขึ้นมาในความคิดก็คือ ภูเขาไฟ ซึ่งบาง...
  • ป้อมแผลงไฟฟ้า : สนามบินสุวรรณภูมิ...
       ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่...