บริการทรัพย์สินสูญหาย


เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย
 

ให้บริการทรัพย์สินที่พบและสูญหายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย รวมถึงให้บริการสอบถามทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : กรณีทรัพย์สินสูญหายบนเครื่องบิน หรือบนสายพานรับกระเป๋า กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง

 

 

 • สถานที่ตั้ง : เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย อยู่ระหว่างประตู 5-6 ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 02 132 1880 และ 02 132 1890
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : baggage.services@airportthai.co.th
 • เปิดให้บริการ : 24 ชั่วโมง
   

เวลาให้บริการรับทรัพย์สินคืน :

    -  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : เวลา 09.00 – 16.00 น.

    -   วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ต้องได้รับการยืนยันวันและเวลาที่นัดหมายเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

หมายเหตุ : หากไม่มารับทรัพย์สินคืนตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้ ต้องทำการนัดหมายใหม่อีกครั้ง

 

ขั้นตอนการรับทรัพย์สินคืนหลังจากการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว

   1. เอกสารที่จำเป็น :

         - เจ้าของรับเอง ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

         - มอบหมายให้ผู้รับแทน  ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ และผู้รับแทน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

   2. กรองแบบฟอร์มใบรับมอบทรัพย์สิน

   3. รับมอบทรัพย์สิน

   4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการถ่ายรูปผู้รับทรัพย์สินคืนพร้อมทรัพย์สินและป้ายรายการทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

 

 

 • ฟินสุดใจ ไปขอนแก่น ดินแดนดังภาคอีสาน ต้องมาทำให้ได...
  "ขอนแก่น" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความครึ...
 • Mount Usu (Japan)...
     Mount Usu (Japan)     ทุกครั้งเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งที่ฉายวาบขึ้นมาในความคิดก็คือ ภูเขาไฟ ซึ่งบาง...
 • ป้อมแผลงไฟฟ้า : สนามบินสุวรรณภูมิ...
     ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่...