อาคารที่จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ มีด้วยกัน 2 อาคาร มีทั้งหมด 6 ชั้น รองรับรถยนต์ได้กว่า 5,000 คัน เชื่อมกับอาคารผู้โดยสารชั้น3 (ประตู3 และประตู8)

ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

อาคารจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ มีด้วยกัน 2 อาคาร มีทั้งหมด 6 ชั้น รองรับรถยนต์ได้กว่า 5,000 คัน เชื่อมกับอาคารผู้โดยสารชั้น3 (ประตู3 และประตู8)

รายเดือน
- สมาชิก 1,000 บาท ต่อเดือน
- ค่ามัดจำรายเดือน 1,000 บาท/คัน

ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ

ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ

ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ

อาคารจอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ ลานจอดด้านข้างของแต่ละอาคารจอดรถ รองรับได้กว่า 1,100 คัน

รายเดือน
สมาชิก 1,000 บาท ต่อเดือน
ค่ามัดจำรายเดือน 1,000 บาท/คัน

ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ลานจอดรถระยะยาว อยู่ตรงข้ามศูนย์การขนส่งสาธารณะ รองรับรถยนต์ได้กว่า 4,000 คัน และรถโดยสารกว่า 78 คัน

ราคาที่จอดรถสุวรรณภูมิ / อัตราค่าจอดรถโดยสารขนาดใหญ่
1 ชั่วโมง        30 บาท
ชั่วโมง        60 บาท
3 ชั่วโมง        90 บาท
4 ชั่วโมง        120 บาท
ชั่วโมง        150 บาท
6 ชั่วโมง        180 บาท
7-24 ชั่วโมง    เหมาจ่าย 210 บาท

ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่จอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ที่จอดรถ
อัตราค่าจอดรถยนต์


เวลาจอด/ชั่วโมง


ณ อาคารจอด 1 และ 4 , อาคารจอดรถยนต์ 2 และ 3


อัตราค่าจอดรถ ระยะยาว ณ ลานจอด รถระยะยาว

1 25 20
2 50 40
3 80 60
4 110 80
5 145 100
6 180 120
7-24 250 140

*เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง จอดเกิน 24 ชม. เริ่มต้นนับชม.ที่ 1 ใหม่ (หน่วย : บาท)

 

อัตราค่าจอดรถจักรยานยนต์


เวลาจอด/ชั่วโมง


ณ อาคารจอดรถ 1 และ 4 , อาคารจอดรถยนต์ 2 และ 3


อัตราค่าจอดรถ ระยะยาว ณ ลานจอด รถระยะยาว

1 10 10
2 20 20
3 30 30
4 40 40
5 50 50
6 60 60
7-24 70 70

*เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง จอดเกิน 24 ชม. เริ่มต้นนับชม.ที่ 1 ใหม่ (หน่วย : บาท)

 
อัตราค่าจอดรถ ณ ลานจอด

ประเภท รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารขนาดใหญ่

อัตราสำหรับสมาชิกรายเดือน* 600 300 900
อัตราสำหรับสมาชิกบุคคลภายนอก 1000 - -
หมายเหตุ : * สำหรับสมาชิก (บุคคลภายใน) ชำระค่าสมาชิกพร้อมชำระ ค่ามัดจำความเสียหาย
               * สำหรับสมาชิก (บุคคลภายนอก) ชำระค่าสมาชิก โดยไม่ต้องชำระ ค่ามัดจำความเสียหาย

#ที่จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ #ที่จอดรถ #ที่จอดรถสุวรรณภูมิ

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้

 

 
  • ดานัง...
      ดานัง           ดานัง เป็นเมืองท่าสำคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีน...
  • พระปฐมเจดีย์ (นครปฐม)...
          พระปฐมเจดีย์  (นครปฐม) พระปฐมเจดีย์           แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ใกล...
  • Damnoensaduak Floating Market and Samphran Elephan...
       ตลาดน้ำดำเนินสะดวก + ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน รายการทัวร์ • รถรับจากโรงแรมในกรุงเทพฯ เพื่อออกเดินทางไปยัง ...