หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
 
ศูนย์บริการแบบครบวงจรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (One Stop Service Center หรือ SOS)
           ศูนย์กลางให้บริการทางโทรศัพท์ในการรับแจ้งข้อร้องเรียนของผู้โดยสาร สายการบิน ผู้ประกอบการ และหน่วยงายต่างๆที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ (คอล เซ็นเตอร์) และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร
           หากมีเหตุด่วนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 66 (0) 2132-1888
 
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2131-1111
 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 1672
 
ตำรวจท่องเที่ยว
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2135-1155, 0-2134-4070
 
บริการรถโดยสารบุคคลลีมูซีน
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2134-2323-5
 
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์การบินไทย
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2356-1111
 
ห้องรับรองบุคคลทั่วไป (CIP)
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2134-6284
 
บริการติดตามสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2132-1880, 0-2132-1890
 
บริการรับฝากกระเป๋า 
           สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ : 0-2134-7795-6

 

 

 
  • ฟินสุดใจ ไปขอนแก่น ดินแดนดังภาคอีสาน ต้องมาทำให้ได...
    "ขอนแก่น" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความครึ...
  • Mount Usu (Japan)...
       Mount Usu (Japan)     ทุกครั้งเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งที่ฉายวาบขึ้นมาในความคิดก็คือ ภูเขาไฟ ซึ่งบาง...
  • ป้อมแผลงไฟฟ้า : สนามบินสุวรรณภูมิ...
       ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่...