รางวัลและเกียรติยศ

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับใบรับรองคุณภาพบริการจาก ACI (โครงการ ACI ASQ Assured Certification) ประจำปี 2013 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการบริการของ ทสภ.
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 6 ของโลก
ประจำปี 2555 ในประเภทกลุ่มท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่มีผู้โดยสารใช้บริการต่อปีมากกว่า 40 ล้านคน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำ
จากยุโรป www.edreams.com ให้เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 1 ของโลก ประจำปี 2555
 

 

SKYTRAX ประกาศให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 10 ของโลกประจำปี 2555 ในกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการระหว่าง 30-50 ล้านคนต่อปี จากการโหวตของผู้ใช้บริการสนามบินทั่วโลกกว่า 12 ล้านคน
สถาบัน Concentrating ได้ประกาศให้ ทสภ. เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 1 ของโลก ประจำปี 2555 ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างดีสำหรับผู้ใช้บริการชาวมุสลิม หรือ“Halal Friendly Airports”
 

 

อันดับ 7 ประเภท ท่าอากาศยานที่ให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคน/ปี รางวัล Airport Service Quality Awards 2011 ของ ACI
 

 

อันดับ 3 ของโลก รางวัล Best in Travel Poll 2010 ของนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ Smarttravelasia.com
อันดับ 5 ประเภท ท่าอากาศยานที่ให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคน/ปี รางวัล Airport Service Quality Awards 2010 ของ ACI
อันดับ 10 ท่าอากาศยานดีเด่นของโลก รางวัล World Airport Awards 2010 ของ Skytrax
“ ท่าอากาศยานดีเด่นประจำปี 2553 ” รางวัล CAPA Aviation Awards for Excellence ของสถาบัน Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) 
 

 

อันดับ 3 ของโลก รางวัล Best in Travel Poll 2009 ของนิตยสารออนไลน์ Smarttravelasia.com
อันดับ 16 ท่าอากาศยานดีเด่นของโลก อันดับ 3 ประเภท บริการร้านอาหารดีเด่นรางวัล World Airport Awards 2009 ของ Skytrax
 

 

อันดับ 3 ของโลก รางวัล Wanderlust Travel Awards 2008 ของนิตยสารท่องเที่ยว Wanderlust ประเทศอังกฤษ
อันดับ 3 ของโลก รางวัล Best in Travel Poll 2008 ของนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ Smarttravelasia.com
อันดับ 5 ประเภทท่าอากาศยานที่ให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคน/ปี รางวัล Airport Service Quality Awards 2008 ของ ACI
 

 

อันดับ 4 ของโลก รางวัล Best in Travel Poll 2007 ของนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ Smarttravelasia.com