ตู้เช็คอินอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิ

ตู้เช็คอินอัตโนมัติ


    ตู้เช็คอินอัตโนมัติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีด้วยกันทั้งหมด 16 เครื่อง ทั่วสนามบิน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและจำนวนผู้โดยสารที่มีมากขึ้น โดยผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตนเองแบบสบายๆ กว่า 16 เครื่อง 15 สายการบิน

 

 

    โดยหลังจากเช็คอินแล้ว ผู้โดยสารสามารถดรอปกระเป๋าเดินทางได้ที่บริเวณเครื่อง CUBD (Common Use Backdrop) หรือเครื่องดรอปกระเป๋าอัตโนมัติ ที่เคาวน์เตอร์เช็คอิน D1 และ D2 ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช่นกัน