ตู้เช็คอินอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิ

ตู้เช็คอินอัตโนมัติ


    ตู้เช็คอินอัตโนมัติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีด้วยกันทั้งหมด 16 เครื่อง ทั่วสนามบิน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและจำนวนผู้โดยสารที่มีมากขึ้น โดยผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตนเองแบบสบายๆ กว่า 16 เครื่อง 15 สายการบิน

 

 

    โดยหลังจากเช็คอินแล้ว ผู้โดยสารสามารถดรอปกระเป๋าเดินทางได้ที่บริเวณเครื่อง CUBD (Common Use Backdrop) หรือเครื่องดรอปกระเป๋าอัตโนมัติ ที่เคาวน์เตอร์เช็คอิน D1 และ D2 ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช่นกัน

 

  • ฟินสุดใจ ไปขอนแก่น ดินแดนดังภาคอีสาน ต้องมาทำให้ได...
    "ขอนแก่น" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความครึ...
  • Mount Usu (Japan)...
       Mount Usu (Japan)     ทุกครั้งเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งที่ฉายวาบขึ้นมาในความคิดก็คือ ภูเขาไฟ ซึ่งบาง...
  • ป้อมแผลงไฟฟ้า : สนามบินสุวรรณภูมิ...
       ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่...