ห้องรับรองหลุยส์ แทเวิร์น ซีไอพี เล้าจน์

 

ห้องรับรองหลุยส์ แทเวิร์น ซีไอพี เล้าจน์

ให้บริการห้องรับรองก่อนขึ้นเครื่องแก่ผู้โดยสาร

• ชั้น3 สะพานเทียบเครื่องบิน A   โทร. 02-134-6555-6
• ชั้น3 สะพานเทียบเครื่องบิน C โทร. 02-134-6584
• ชั้น3 สะพานเทียบเครื่องบิน G โทร. 02-134-6570
• ชั้น3 สะพานเทียบเครื่องบิน F โทร. 02-134-6568

อัตราค่าบริการ: 1000 บาท/2 ชั่วโมง พร้อมอาหารว่าง, เครื่องดื่ม, Wifi, หนังสือพิมพ์/นิตยสาร