ช่องทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ

 

ช่องทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองพิเศษหรือ Priority Lane & Services เป็นช่องทางสำหรับการเดินทางเข้าออกประเทศทั้งขาเข้าและขาออกอีกช่องทางหนึ่ง

> ขาออก - บริเวณ Passport Control 2 และ 3
> ขาเข้า - บริเวณ ตม.โซนกลาง (Immigration Zone 2) ใกล้กับ Visa On Arrival

 

 

ผู้มีสิทธิ์ในการใช้ช่องทางนี้
• ถือบัตร Premium Lane (Bussiness, First Class ของสายการบิน)
• Diplomatic ผู้โดยสารถือหนังสือเดินทาง
• Official ถือหนังสือเดินทางราชการ
• Air Crew
• ABTC/ APEC (บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอแปค = โครงการกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิค)
   > บัตรนี้เหมือนวีซ่า มีอายุการใช้งาน 3 ปี มีทั้งหมด 18 เขตเศษฐกิจ ออสเตรเลีย/บรูไน/ชิลี/จีน/ฮ่องกง/อินโดนีเซีย/ญี่ปุ่น/เกาหลีใต้/มาเลเซีย/เม็กซิโก/นิวซีแลนด์/เปรู/ฟิลิปปินส์/ปาปัวนิวกินี/สิงคโปร์/ไทย/ไต้หวัน/เวียดนาม
• BOI with BOI Letter
• Thailand Priviledge
• พระภิกษุและสามเณร
• ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
• ผู้พิการ
• คนท้อง
• เด็กเล็ก