ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบิน

 

7 ขั้นตอนง่ายๆในการจองเที่ยวบินกับท่าอากาศยาน (AOT)

 

  ค้นหาเที่ยวบิน ประเทศเริ่มต้น-ปลายทาง วันเวลาที่ต้องการ
  ระบุเมืองที่ต้องการเดินทาง
  ระบุสายการบินที่ต้องการเดินทาง
  เมื่อเลือกได้แล้ว ตรวจสอบข้อมูลและราคา วันเวลา และสถานที่
  กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสาร ที่ต้องการเดินทาง
  ชำระเงินออนไลน์ โดยเลือกช่องทางการชำระเงินและกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
  การจองสำเร็จ !  เก็บกระเป๋าพร้อมออกเดินทางตามเที่ยวบินที่จองไว้ได้เลยค่ะ


** อย่าลืมพิมพ์ หรือเก็บบันทึกข้อมูลสรุปการจอง ไว้ด้วยนะคะ **

 

อธิบายขั้นตอน พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอน ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ ...


  ค้นหาเที่ยวบิน  

 • เลือกเที่ยวบินที่ต้องการ ไปกลับ (Return) / เที่ยวเดียว (One Way) / เดินทางหลายที่ (Multi Shop)
 • เลือกประเทศที่ต้องการ วันที่เดินทางไป-กลับ ตามด้วยประเภทที่นั่ง และจำนวนผู้โดยสาร จากนั้นกด Search
  ค้นหาเมืองที่ต้องการเดินทาง

 • ระบุเมืองที่ต้องการเดินทาง จากจุดเริ่มต้น ถึงจุดปลายทาง จากนั้นกด Continue
     ระบุสายการบินที่ต้องการเดินทาง

• หน้าเว็บจะแสดงราคาและรายละเอียดของสายการบินตามที่ได้ค้นหาข้างต้น
• กรณีตัดสินใจเลือกสายการบินได้แล้ว กด “Book this flight”
• กรณีต้องการเลือกจุดหมายปลายทางอื่น สามารถกรอกรายละเอียดในแถบด้านซ้าย Quick Search


  ยืนยันเที่ยวบิน

• ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบิน วันเวลา และราคา (ราคาจะบวกค่าภาษีสนามบินเข้าไป) เมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วกด Book Now เป็นการยืนยัน 


 

  กรอกชื่อผู้โดยสาร
• กรอกรายละเอียด ชื่อ พาสปอร์ต สัญชาติ ของผู้โดยสารให้ถูกต้องครบถ้วน
• กรอกรายละเอียด ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทร ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วนถูกต้อง จากนั้นกด “Continue”
   ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 • เข้าสู่หน้าชำระเงิน ควรตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
 • เลือกช่องทางการชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกด Complete Booking เป็นการเสร็จสิ้นการจอง


  การจองสำเร็จ

 • ท่านจะเข้าสู่หน้าสรุปยืนยันการจองเที่ยวบิน (Confirmation)  ถือว่าสำเร็จ เรียบร้อยค่ะ ^_^

   

Tips. อย่าลืมพิมพ์หรือบันทึกเอกสารการยืนยันที่ได้รับจากระบบไว้เป็นหลักฐานนะคะ

 

 • ดานัง...
    ดานัง           ดานัง เป็นเมืองท่าสำคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีน...
 • พระปฐมเจดีย์ (นครปฐม)...
        พระปฐมเจดีย์  (นครปฐม) พระปฐมเจดีย์           แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ใกล...
 • Damnoensaduak Floating Market and Samphran Elephan...
     ตลาดน้ำดำเนินสะดวก + ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน รายการทัวร์ • รถรับจากโรงแรมในกรุงเทพฯ เพื่อออกเดินทางไปยัง ...


 • bangkok