ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

 

ศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Information Center 

          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ โดยเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของนักท่องเที่ยว อันได้แก่ 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ Tourism Authority of Thailand

 

          หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด 2 จุด

 • โถงผู้โดยสารขาเข้า ขั้น 2 บริเวณประตู 3 โทร. 02-134-0040
 • โถงผู้โดยสารขาเข้า ขั้น 2 บริเวณประตู 10 โทร. 02-134-0041

TAT Call Center: 1672

 

ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Service Center

             ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารหลงทาง บาดเจ็บ เยี่ยวยาฟื้นฟูจิตใจ ครอบคลุมไปถึงการถูกหลอกลวง โดยจะให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณชั้น 1 ประตู 3 โทร.021-344-077  

 

 

ตำรวจท่องเที่ยว หรือ Tourist Police

             ให้บริการนักท่องเที่ยว ในกรณีเอกสารสำคัญสูญหาย อาทิ พาสปอร์ต และ เอกสารที่ใช้ในการเดินทางอื่นๆ โดยผู้โดยสารสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณชั้น 2 ประตู 3 โทร. 02-132-1155  หรือ ติดต่อฉุกเฉินโทร. 1155

  
 
 
 
 • ฟินสุดใจ ไปขอนแก่น ดินแดนดังภาคอีสาน ต้องมาทำให้ได...
  "ขอนแก่น" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความครึ...
 • Mount Usu (Japan)...
     Mount Usu (Japan)     ทุกครั้งเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งที่ฉายวาบขึ้นมาในความคิดก็คือ ภูเขาไฟ ซึ่งบาง...
 • ป้อมแผลงไฟฟ้า : สนามบินสุวรรณภูมิ...
     ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่...