ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

 

ศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Information Center 

          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ โดยเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของนักท่องเที่ยว อันได้แก่ 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ Tourism Authority of Thailand

 

          หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด 2 จุด

  • โถงผู้โดยสารขาเข้า ขั้น 2 บริเวณประตู 3 โทร. 02-134-0040
  • โถงผู้โดยสารขาเข้า ขั้น 2 บริเวณประตู 10 โทร. 02-134-0041

TAT Call Center: 1672

 

ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Service Center

             ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารหลงทาง บาดเจ็บ เยี่ยวยาฟื้นฟูจิตใจ ครอบคลุมไปถึงการถูกหลอกลวง โดยจะให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณชั้น 1 ประตู 3 โทร.021-344-077  

 

 

ตำรวจท่องเที่ยว หรือ Tourist Police

             ให้บริการนักท่องเที่ยว ในกรณีเอกสารสำคัญสูญหาย อาทิ พาสปอร์ต และ เอกสารที่ใช้ในการเดินทางอื่นๆ โดยผู้โดยสารสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณชั้น 2 ประตู 3 โทร. 02-132-1155  หรือ ติดต่อฉุกเฉินโทร. 1155