รถโดยสาร บขส.

อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายตามที่กำหนด
 ให้บริการตั้งแต่เวลา  05.30 - 21.00 น
 ให้บริการทั้งหมด 11 เส้นทาง ซื้อบัตรโดยสารได้ที่ เคาน์เตอร์ขายตั๋วบริเวณอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 8 หรือที่ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ที่สถานีรถโดยสารศูนย์การขนส่งสาธารณะ)
     สำหรับสาย 389, 390, 392, 825, และ 9909 สามารถใช้บริการได้ที่ชานชาลา อาคารผู้โดยสารชั้น 1 บริเวณประตูหมายเลข 8
 โทร : 0-2134-4099

 

     NO. 55
     
DETAIL: ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 5 เที่ยว เวลา 06.00 - 20.00 น. ค่าโดยสาร 52 บาท
     ROUTE : สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย – แยกอ่อนนุช – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – คลองสวน – คลองประเวศ – ฉะเชิงเทรา

     ​
     NO. 389
     
DETAIL: 
ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุก 45 นาที เวลา 06.45 - 21.45 น. ค่าโดยสาร 122 บาท
     ROUTE : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอเตอร์เวย์ – แหลมฉบัง – พัทยา

​     
     NO. 390
     
DETAIL: 
ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 1 เทื่ยว เวลา 07.30 น. ค่าโดยสาร 200 บาท
     ROUTE : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉะเชิงเทรา – ตลาดโรงเกลือ

     
     NO. 392

     DETAIL: 
ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 3 เทื่ยว เวลา 07.50 , 11.00 , 14.00 น. ค่าโดยสาร 600 บาท
     ROUTE : ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ – มอเตอร์เวย์ – จันทบุรี – ตราด – เกาะช้าง


​     NO. 825
     DETAIL: ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 1 เทื่ยว เวลา 21.00 น. ค่าโดยสาร 439 บาท
     ROUTE : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี – หนองคาย


     ​NO. 917
     DETAIL: ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 2 เทื่ยว เวลา 08.20 และ 10.20 น. ค่าโดยสาร 275 บาท
     ROUTE : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แหลมงอบ

​   
     NO. 
9904
     DETAIL: ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 2 เทื่ยว เวลา 08.20 และ 10.20 น. ค่าโดยสาร 275 บาท
     ROUTE : สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอเตอร์เวย์ - ชลบุรี (09:10, 11:10, 13:10, 15:10, 18:10 น. (60 บาท) 


     ​NO. 9907
     DETAIL: ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 1 เทื่ยว เวลา 12.40 น. ค่าโดยสาร 184 บาท
     ROUTE : สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอเตอร์เวย์ - อ.แกลง - จันทบุรี


     ​NO. 9908
     DETAIL: ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 2 เทื่ยว เวลา 11.40 , 18.30 น. ค่าโดยสาร 243 บาท
     ROUTE : สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอเตอร์เวย์ - กุลพัฒน์ ทัวริสท์เซ็นเตอร์ - อ.ขลุง - ตราด


​     NO. 9909
     DETAIL: ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุกๆ 1 ชม. เวลา 06.00 - 21.00 น. ค่าโดยสาร 110 บาท
     ROUTE : สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอเตอร์เวย์ - ศรีราชา - แหลมฉบัง

​     
     NO. 
9916
     DETAIL: ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 5 เที่ยว เวลา 07.30 , 09.10 , 11.10 , 13.10 , 17.00 น. ค่าโดยสาร 200 บาท
     ROUTE : สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย - สุขุมวิท (ทางด่วน) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอเตอร์เวย์ - สระแก้ว


     NO. 789
     DETAIL: ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันละ 7 เที่ยว เวลา 07.30 , 09.30 , 11.30 , 13.00 , 14.30, 16.30 , 19.30 น. ค่าโดยสาร 274 บาท
     ROUTE : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


 

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้

 

 
  • ฟินสุดใจ ไปขอนแก่น ดินแดนดังภาคอีสาน ต้องมาทำให้ได...
    "ขอนแก่น" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความครึ...
  • Mount Usu (Japan)...
       Mount Usu (Japan)     ทุกครั้งเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งที่ฉายวาบขึ้นมาในความคิดก็คือ ภูเขาไฟ ซึ่งบาง...
  • ป้อมแผลงไฟฟ้า : สนามบินสุวรรณภูมิ...
       ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่...