รถรับส่งสุวรรณภูมิ รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน

 
 

รถรับส่งสุวรรณภูมิ  รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน

 
*ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน
 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
 ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 โทร : 0-2132-9509

 

สายด่วน
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 5
อาคารผู้โดยสารชั้น 2 ประตู 5
 
สายปกติ

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน  สาย A
สามารถใช้บริการได้บริเวณ ชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และชั้น 2 ประตู 5
  
 ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
   ลานจอดระยะยาว B,E
   ลานจอดระยะยาว A,C
   บริษัท BAFS
   ตรงข้ามสถานีดับเพลิง
   ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน การบินไทย
   ตึกการบินไทย
   ตึกฝ่ายช่าง
   ช่องทาง 3
   ช่องทาง 2
   อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 1
   อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 10
   อาคารผู้โดยสารชั้น 2 ประตู 5
   ครัวการบิน บมจ.การบินไทย
   สถานีดับเพลิง

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน สาย B 
สามารถใช้บริการได้บริเวณ ชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8
   ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
   บริษัท LSG Sky Chefs
   ตรงข้ามสถานีดับเพลิง
   ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน การบินไทย
   อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 1
   อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 10
   VIP Room
   จุดจอดเพิ่ม 1 ( Free Zone )
   จุดจอดเพิ่ม 2 ( Free Zone )
   จุดจอดเพิ่ม 3 ( Free Zone )
   ประตูทางออกหน้า ( Free Zone )
   แยกไฟแดง Free Zone
   ครัวการบิน บมจ.การบินไทย
   สถานีดับเพลิง
   ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
 
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน สาย C
สามารถใช้บริการได้บริเวณ  ชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8
   ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
   สถานีตำรวจราชาเทวะ
   ตรงข้ามสถานีตำรวจราชาเทวะ
   แยกสุขสมาน
   Sky Lane
   ตรงข้าม ตึก ( AMF )
  
 กรมอุตุ ฯ
   อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 3 และ 8
   ทางออกเขตปลอดอากรประตู 2
   ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
 
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน สาย D 
   ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
   ตรงข้ามสถานีดับเพลิง
   ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดิน การบินไทย
   สำนักงานท่าอากาศยาน ( AOB )
   โรงแรมโนโวเทล
   บริษัท วิทยุการบิน
   ครัวการบินไทย
   สถานีดับเพลิง
   LSG Sky Chefs
   ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
 
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน สาย L
   อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู3
   อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู8
   VIP Room
   จุดจอดที่1 Free Zone
   จุดจอดที่2 Free Zone
   จุดจอดที่3 Free Zone
   ประตูทางออกหน้า Free Zone
   อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู3
 
เวลาเดินรถ
 
  ชั่วโมงเร่งด่วน
เส้นทาง Freq.(min) Period Hrs.
Express 5 05:00-24:00 19
A 7 05:00-08:00 3
7 16:00-18:00 2
B 5 05:00-24:00 19
C 10 05:00-08:00 3
10 16:00-19:00 3
D 7 05:00-08:00 3
7 12:00-13:00 1
7 16:00-18:00 2

 

 

เวลาเดินรถ
 
  ช่วงปกติ
เส้นทาง Freq.(min) Period Hrs.
Express 15 24:00-05:00 5
     A      10 08:00-16:00 8
10 18:00-00:00 6
     B      30 24:00-05:00 5
     C      15 08:00-16:00 8
10 19:00-00:00 5
     D      10 08:00-12:00 4
10 13:00-16:00 3
10 18:00-00:00 6

 

เวลาเดินรถ
 
  ช่วงบางเบา
เส้นทาง Freq.(min) Period Hrs.
Express      
     A           20      00:00-05:00      5     
     B           30      00:00-05:00      5     
     C           
     D           20      00:00-05:00      5     

 

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
 

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
 

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
 

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
 

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน

 

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน

 

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน
รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน