คำแนะนำผู้โดยสารขาเข้า

ผู้โดยสารขาเข้า
จะต้องกรอกรายละเอียดประวัติข้อมูลลงในเอกสารผู้โดยสารขาเข้า หมายเลข 6 ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้จัดทำไว้เป็นหลักฐานสำหรับการติดต่อในขณะที่ผู้โดยสารพำนักอยู่ที่ประเทศไทย โดยพนักงานของสายการบินที่ท่านโดยสารมาจะนำเอกสารดังกล่าวมาให้ผู้โดยสารกรอกรายละเอียด ก่อนเครื่องบินจะลงจอด ( การเดินทางสู่ประเทศไทย )

 

วีซ่าสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ ( Visas and Travel Documents )
ผู้โดยสารที่ไม่มีวีซ่าขาเข้า (กรุณาดูในส่วนของรายชื่อประเทศด้านล่าง) สามารถติดต่อขอรับวีซ่าได้ที่ เคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาเข้า โดยนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท และหากผู้โดยสารท่านใดที่ไม่มีรูปถ่ายติดตัวมาสามารถใช้บริการถ่ายรูปด่วนที่อยู่ภายใน ท่าอากาศยานได้ในราคา 120 บาท (จำนวน 4 รูป )


Information from : Immigration Bureau )

หนังสือเดินทางธรรมดา อนุญาต 15 วัน (TR-15)

 

B  BHUTAN M  MALDIVES
C  CHINA    MAURITIUS
   CYPRUS P  POLAND
   CZECH REPUBLIC S  SAUDI ARABIA
E  ESTONIA    SLOVANIA
H  HUNGARY    SLOVAK
I  INDIA T  TAIWAN
K  KAZAKHSTAN U  UKRAINE
L  LATVIA    
   LICHTENSTEIN    
   LITUANIA    
       

 

หนังสือเดินทางธรรมดา ผ. 30 (อนุญาต 30 วัน)
 

A  Australia L  Luxembourg
   Austria M  Malaysia
B  Bahrain N  Netherlands
   Brunei    New Zealand
   Belgium    Norway
C  Canada O  Oman
D  Denmark P  Philippines
F  Finland    Portugal
   France Q  Qatar
G  Germany S  Singapore
   Greece    South Africa
I  Iceland    Spain
   Indonesia    Sweden
   Italy    Switzerland
   Ireland T  Turkey
   Israel U  United Arab Emirates
J  Japan    United States of America
K  Kuwait    United Kingdom

 

หนังสือเดินทางธรรมดา ผผ.90 (อนุญาต 90 วัน)

B  Brazil P  Peru
C  Chile S  Republic of Korea

 

หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูต อนุญาต 30 วัน (Non 30)

 

H Hong Kong M  Macau
L Laos V Vietnam

 

หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูต Non 90 (อนุญาต 90 วัน)
According to the agreement , no specific on period of time of stay. However the Immigration Bureau allows to stay for 90 days.

A  Austria N  Nepal
B  Belgium    Netherlands
   Brazil O  Oman
   Bhutan P  Peru
C  Chilie    Philippines
   Czech Republic    Poland
   Croatia R  Romania
G  Germany    Russia
H  Hungary S  Singapore
I  Israel    South Africa
   Italy    Switzerland
   India    Slovak Republic
J  Japan T  Tunisai
L  Luxembourg    Turkey
M  Malaysia    
   Mexico    

 

ประเทศที่ต้องผ่าน HEALTH CONTROL (ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง)

A  Angola K  Kenya
B  Benin L  Liberria
   Bolivia M  Mali
   Brazil    Mauritania
   Burkinahfaso N  Niger
   Burundi    Nigeria
C  Cameroon P  Panama
   Central - African    Peru
   Chad R  Rwada
   Columbia S  Sao tome&Principe
   Congo    Senegal
   Coted ' Ivoire    Sierra Leone
E  Ecuador    Somalia
   Equatorialguin    Sudan
   Ethiopia    Surinam
F  French-Guinea T  Tanzania
G  Gabon    Togo
   Gambia U  Uganda
   Ghana V  Venezuela
   Guiana Z  Zaire
   Guinea Bissau    
   Guyana    

 

การอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้ง

ผู้โดยสารที่สถานะวีซ่าต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้งก่อนเดิน ทางต้องไปเเจ้งที่จุดรับเเจ้ง ที่ท่าอากาศยานก่อนออกเดินทาง

ศุลกากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้า 

ผู้โดยสารขาเข้าจะต้องกรอกเเบบฟอร์มการสำเเดงสิ่งของต้องห้ามกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งของต้องสำเเดงให้ไปที่ ช่องทางเดินสีเขียวที่ติดป้าย ( ไม่มีสิ่งของต้องสำเเดง ) เเต่หากผู้โดยสารที่มีสิ่งของต้องสำเเดงให้ไปที่ ช่องทางเดินสีเเดงที่ติดป้าย ( สิ่งของต้องสำเเดง )

พร้อมกับเเบบฟอร์มการสำเเดงสิ่งของต้องห้ามที่กรอกเรียบร้อยเเล้ว หากตรวจพบสิ่งของต้องห้าม ทางศุลกากรจะยึดสิ่งของนั้น เเละผู้โดยสารจะถูกปรับเป็น 4 เท่าของราคาสิ่งของนั้น