บริการขอหยุดวีซ่า

 

           สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับ Visa Work Permit หรือ Visa Student Permit  คงเหลือแล้วต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทยท่านสามารถยื่นเรื่องขอหยุดการนับจำนวนวันอนุญาติพำนักในประเทศไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเวลาเรียกขึ้นเครื่อง 1 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. จำนวน 1 รูป
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับการเดินทาง 1 ครั้ง (one entry)
  หรือ 3,800 บาท สำหรับการเดินทางมากกว่า 1 ครั้ง (multiple entry)

   

ที่ตั้ง :

 • ภายในตม. ขาออกโซน 2 ให้บริการ 24 ชม.

 

 

ติดต่อโทร:  02-134-0638  Call Center: 1178

 • ดานัง...
    ดานัง           ดานัง เป็นเมืองท่าสำคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีน...
 • พระปฐมเจดีย์ (นครปฐม)...
        พระปฐมเจดีย์  (นครปฐม) พระปฐมเจดีย์           แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ใกล...
 • Damnoensaduak Floating Market and Samphran Elephan...
     ตลาดน้ำดำเนินสะดวก + ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน รายการทัวร์ • รถรับจากโรงแรมในกรุงเทพฯ เพื่อออกเดินทางไปยัง ...