บริการขอหยุดวีซ่า

 

           สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับ Visa Work Permit หรือ Visa Student Permit  คงเหลือแล้วต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทยท่านสามารถยื่นเรื่องขอหยุดการนับจำนวนวันอนุญาติพำนักในประเทศไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเวลาเรียกขึ้นเครื่อง 1 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. จำนวน 1 รูป
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับการเดินทาง 1 ครั้ง (one entry)
  หรือ 3,800 บาท สำหรับการเดินทางมากกว่า 1 ครั้ง (multiple entry)

   

ที่ตั้ง :

 • ภายในตม. ขาออกโซน 2 ให้บริการ 24 ชม.

 

 

ติดต่อโทร:  02-134-0638  Call Center: 1178

 • ฟินสุดใจ ไปขอนแก่น ดินแดนดังภาคอีสาน ต้องมาทำให้ได...
  "ขอนแก่น" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความครึ...
 • Mount Usu (Japan)...
     Mount Usu (Japan)     ทุกครั้งเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งที่ฉายวาบขึ้นมาในความคิดก็คือ ภูเขาไฟ ซึ่งบาง...
 • ป้อมแผลงไฟฟ้า : สนามบินสุวรรณภูมิ...
     ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่...