บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า

 

บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า A Plus Class (Buggy)

เอ พลัส คลาส บริการรถกอล์ฟไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ตอบสนองความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมบริการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามแบบวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่ก้าวแรกที่ท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 1. ติดต่อกับทางบริษัท เอ พลัส คลาส ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  • A Plus Contact Center:081-239-9482, 02-134-7772 หรือ
  • Email: aplusclassthailand@hotmail.com

   
 2. ข้อมูลสำหรับการสำรองบริการ
  • ชื่อหรือหน่วยงานของท่าน
  • วันที่ขอรับบริการ
  • เที่ยวบิน พร้อมเวลา
  • จำนวนผู้โดยสารที่ขอรับบริการ

  • จำนวนรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ต้องการ

 

 

เงิ่อนไขในการใช้บริการ

1.  จำนวนผู้โดยสารสูงสุด 3 ท่าน ต่อ รถไฟฟ้า 1 คัน
2.  การจัดเตรียมรถกอล์ฟไฟฟ้า (Electric car)ขึ้นอยู่กับการจองและข้อบังคับของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

 

 

ติดต่อเรา
ชั้น 2 ช่วงกลางสะพานเทียบเครื่องบิน D พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารเท่านั้น
โทร: 02-134-7772, 081-239-9482
Email : aplusclassthailand@hotmail.com