อาคารที่จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ มีด้วยกัน 2 อาคาร มีทั้งหมด 6 ชั้น รองรับรถยนต์ได้กว่า 5,000 คัน เชื่อมกับอาคารผู้โดยสารชั้น3 (ประตู3 และประตู8)

Parking @Suvarnabhumi

 

 


 
 
 
Car Park
Parking Fee

Parking Time/Hour

Car Park 1 and 4, 2 and 3

Long-term Car Park

1 25 20
2 50 40
3 80 60
4 110 80
5 145 100
6 180 120
7-24 250 140

*Rate THB
Monthly

Type Car Motorcycle Large buses

Monthly subscription rate 600 300 900
Rates for third parties 1000 - -

Note: *For members (Insiders) pay the membership fee and .the damage deposit.
         *For members (Outsiders) pay the membership fee without paying damage deposit.

 

  • 5 luxury restaurants with the wonderful dinner...
    5 luxury restaurants with the wonderful dinner.   Enjoy wonderful dinner. On your special night. Recommended By Maximthai ...
  • ชายหาดหัวหิน...
      อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมือง มีทางลงหาดอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม สองข้างทางลงหาดมีโรงแรมและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก หาดหัวหินมีความ...
  • Boon Tong Kee (Singapore)...
      Boon Tong Kee (Singapore)   Singapore, then do not eat chicken. Like in Thailand, do not eat shrimp. If not mentioned Chicken ...