Rest Area in Suvarnabhumi Airport

Rest Area @Suvarnabhumi Airport

 

ที่พักผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิให้บริการหลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

 

Rest Area @Suvarnabhumi Airport
Rest Area @Suvarnabhumi Airport

 

Rest Area @Suvarnabhumi Airport
Rest Area @Suvarnabhumi Airport

 

Rest Area @Suvarnabhumi Airport
Rest Area @Suvarnabhumi Airport

 

 ที่ตั้ง:

  • บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน C,E,F,G ชั้น3
  • 5 luxury restaurants with the wonderful dinner...
    5 luxury restaurants with the wonderful dinner.   Enjoy wonderful dinner. On your special night. Recommended By Maximthai ...
  • Day Bed (Trat)...
       Day Bed (Trat) เพิ่งเปิดตัวมาสดๆ ร้อนๆ เพื่อทดแทนร้านแฟนตาเซียที่เพิ่งปิดไปท่ามกลางเสียงเรียกร้องด้วยความเสียดายจากลูกค้...
  • Klongjao waterfall (Trat)...
      Klongjao waterfall (Trat)          The distance away from the chaos. One reason may be that the island...