ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ในสนามบินสุวรรณภูมิ

卫生间

 

布置在机场内各处,共有190间,满足乘客的所有需求(有7间Cotto卫生间– 7 Wonders)。

 

Toilet in Suvarnabhumi
Toilet in Suvarnabhumi

 

Toilet in Suvarnabhumi